لینک های دسترسی

دوام خصومتهاي قبيلوي در شمالشرق هند باعث هلاکت شش نفر شد


پليس در يک منطقۀ دور افتارۀ شمالشرق هند مي گويد که دوام جنگهاي بين دو گروه نژادي رقيب حد اقل بيش از شش نفر را بهلاکت رسانيده است . مقامات در ايالت آسام مي گويند حملۀ ديروزي در محلۀ کاربي انگلانگ واقع در شرق مرکز ايالت يعني گوهاتي بوقوع پيوست . آنها گفتند يک گروه بزرگ تندروان شديداً مسلح مربوط قبيلۀ ديماسا به قريۀ حمله کردند که به قبيلۀ رقيب کاربي متعلق بود آنها شش تن از اهالي قريه را به قتل رسانيدند. موج تازۀ آشوب روز دوشنبه زماني آغاز شد که افراد قبيلۀ ديماسا بر يک بس حمله نموده ۲۲ تن از افراد قبيله کاربي را کشتند. ساعاتي بعد آنها به حدود ۸۰ خانه در دو قريه آتش زده ۱۵ نفر را به هلاکت رسانيدند.

XS
SM
MD
LG