لینک های دسترسی

Breaking News

دوام خصومتهاي قبيلوي در شمالشرق هند باعث هلاکت شش نفر شد


پليس در يک منطقۀ دور افتارۀ شمالشرق هند مي گويد که دوام جنگهاي بين دو گروه نژادي رقيب حد اقل بيش از شش نفر را بهلاکت رسانيده است . مقامات در ايالت آسام مي گويند حملۀ ديروزي در محلۀ کاربي انگلانگ واقع در شرق مرکز ايالت يعني گوهاتي بوقوع پيوست . آنها گفتند يک گروه بزرگ تندروان شديداً مسلح مربوط قبيلۀ ديماسا به قريۀ حمله کردند که به قبيلۀ رقيب کاربي متعلق بود آنها شش تن از اهالي قريه را به قتل رسانيدند. موج تازۀ آشوب روز دوشنبه زماني آغاز شد که افراد قبيلۀ ديماسا بر يک بس حمله نموده ۲۲ تن از افراد قبيله کاربي را کشتند. ساعاتي بعد آنها به حدود ۸۰ خانه در دو قريه آتش زده ۱۵ نفر را به هلاکت رسانيدند.

XS
SM
MD
LG