لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل عرب ها به محاکمۀ صدام


جهان عرب در مورد آغاز محاکمۀ صدام حسين، ديکتاتور سابق عراق باتهام قتل ۱۴۳ تن از هموطنانش، احساسات مختلط نشان داده اند. در جملۀ عراقي هائي که جريان محاکمه را بروز چهارشنبه تماشا کردند، بسياري از عرب هاي سني قرار داشتند که صدام را قهرمان خود ميخواندند و آنها محکمۀ عراقي را که محاکمه را براه انداخته منحيث ساختۀ دست امريکا تقبيح ميکردند. شيعيان و کردها که تحت سلطۀ او رنج و الم زياد ديدند از محاکمه که بنظر شان عدالتي است که دير آمد، استقبال نمودند و بسياري خواستار اعدام او شدند. در خراج عراق، سرمقاله هاي شماره هاي امروزي روزنامه ها متفاوت بود. در کويت، که صدام در سال ۱۹۹۰ بران تهاجم نظامي نمود، روزنامۀ الوطن نوشت: "اهريمن عراق بپاي عدالت کشانيده شد." ولي روزنامۀ الرياض عربستان سعودي هشدار داد که در حاليکه جهان در مورد جرايم صدام توافق دارد، اين محاکمه شايد او را در نزد کساني که ميخواهند او را قهرمان ببينند، قهرمان بسازد. در عين زمان، عمرو موسي، رئيس جامعۀ عرب براي اولين بار بعد از برانداختن صدام حسين از عراق ديدن ميکند تا با رهبران ارشد سياسي و مذهبي آن کشور ملاقات کند.

XS
SM
MD
LG