لینک های دسترسی

در واقعۀ غرق کشتي در پاکستان ۶۰ نفر هلاک شدند


مقامات پاکستاني ميگويند ۶۰ نفري که براي فاتحه ميرفتند از اثر غرق شدن کشتي مزدحم شان در بحيرۀ عرب واقع در جنوب پاکستان وفات يافتند. يک نطاق ميگويد شايد در داخل کشتي هنگام غرق شدن در دهانۀ درياي سند ۸۰ سرنشين موجود بوده باشد. پوليس ميگويد اطفال و زنان در جملۀ قربانيان قرار داشتند. اين سرنشينان بيک قريه دران نزديکي ميرفتند تا در يک مراسم فاتحه اشتراک کنند. در مورد علت واقعه تحقيقات آغاز يافته است.

XS
SM
MD
LG