لینک های دسترسی

ارتباط محتمله  در يين مرگ يک دختر  ۱۲ ساله  چيني  و انفلوانزاي مرغ در چين


وزارت صحيحه چين امروز گفت نميتواند مرگ يک دختر ۱۳ ساله چيني را از اثر پرندگان در يک ولايت چين که مصاببه اين منرض بوده است رد کند وزارت صحيحيه چين دريک بيانيه از طيق آژانس سيين هواي چين گفته است که برادر ۹ ساله اين دختر و يک معلم ۳۶ ساله از اين مرض بهبودي يافته اند. سين هوا ميگويد نتيجه معاينات بر اين سه نفر در آغاز منفي بوده است . ٌژانس همچنان ميگويد چين از موسسه صحي جهان خواسته است در امر معاينه خون و لعاب گلوي اين سه نفر کمک کند تا ديقيقاً عامل مريضي روشن گردد.

XS
SM
MD
LG