لینک های دسترسی

جاپان ، ايالات متحده و کورياي جنوبي در جريان مذاکرات ذروي يک پلان سه فقره يي را پيشنهاد کردند


ايالات متحدۀ امريکا ، کورياي جنوبي وجاپان يک پلان سه فقره يي را براي تطبيق موافقۀ پيشنهاد کرده اند که هدف آن از بين بردن پروگرام ذروي کورياي شمالي ميباشد. در مذاکرات شش جانبه در بيژنگ امروز چهارشنبه مذاکراه کنندگان سه کشور پلاني را پيشنهاد کردند که بر خاتمه دادن پروگرام ذروي کورياي شمالي متمرکز است که در بدل آن کمک هاي اقتصادي و انرژي را دريافت کرده و عادي شدن روابط را در قبال خواهد داشت . جزئيات اين پلان جديد تا بحال در دسترس نيست . کرستوفر هل رئيس هيات امريکا در مذاکرات هنگام صحبت قبل از آغاز مذاکرات گفت کورياي شمالي بايد قبل از مباحثات درمورد فراهم کردن يک کورۀ ذروي آب سبک، از پروگرام ذروي اش صرف نظر کند. در جريان مذاکرات قبلي در ماه سپتمبر کورياي شمالي موافقه کرده بود تا پروگرام ذروي اش را از بين بردارد اما بعداً بحيث يک شرط نخست کورۀ ذروي آب سبک را تقاضا کرد. چين و روسيه نيز در اين مذاکرات شش جانبه اشتراک دارند. قرار است دور فعلي مذاکرات سه روز دوام کند.

XS
SM
MD
LG