لینک های دسترسی

رؤساي جمهور ايالات متحده و اندونيزيا ملاقات کردند.


جورج بش ، رئيس جمهور ايالات متحده و سوسيلو بمبنگ يودهويونو، رئيس جمهور اندونيزيا در جريان ملاقات خصوصي امروزي شان در کنفرانس همکاري اقتصادي آسيا و حوزۀ بحرالکاهل در بوسان کورياي جنوبي، جنگ عليۀ دهشت افگني را مورد بحث قرار دادند.

مايک گرين مدير امور آسيائي شوراي امنيت ملي ايالات متحده ميگويد دو رئيس جمهور همچنان در مورد افزايش در تماس هاي بين قواي نظامي ايالات متحده و اندونيزيا صحبت کردند.

يوهويونو ، رئيس جمهور اندونيزيا، جورج بش ، رئيس جمهور ايالات متحده را در جريان رديابي اخير دهشت افگنان و قتل هفتۀ گذشتۀ اظهري بن حسين ، بم ساز جماعه الاسلاميه که با القاعده ارتباط دارد ، قرار داد. اما مامورين قصر سفيد گفتند يودهويونو اعتراف کرد که رهبر جماعه الاسلاميه و ساير مظنونين دهشت افگني هنوز متواري هستند.

جورج بش پشتيباني خود را از مبارزۀ ضد دهشت افگني جاکارتا، مخصوصاً مساعي رهنمائي جوانان در دوري گزيدن از خشونت، ابراز داشت.

XS
SM
MD
LG