لینک های دسترسی

در دو انفجار بم در نزديک بغداد حد اقل ۳۳ نفر کشته شدند


يک بم گزاري انتحاري در يک شفاخانه واقع در جنوب بغداد باعث قتل حد اقل ۳۰ نفر و جراحات تقريباً ۲۵ نفر ديگر شده است. قواي نظامي ايالات متحده ميگويد که بعضي از عساکر امريکائي حين انفجار بم در شهر محموديه که نفوس آن مرکب از سني ها و شيعيان است، براي تفتيش شفاخانه رفته بودند. درين حمله چهار عسکر امريکائي مجروح شدند. مامورين ايالات متحده ميگويند چنين بنظر ميرسد که شفاخانه هدف حمله بوده است ولي بم گزار نتوانست قبل از انفجار از کمربند خارجي شفاخانه بداخل نفوذ کند. در هيلا، واقع در جنوب محموديه، پوليس ميگويد يک بم تعبيه شده در موتر منفجر گرديده حد اقل سه نفر را کشته و ۱۲ تن ديگر را مجروح ساخت. در يک انکشاف ديگر، قواي نظامي ايالات متحده گزارش ميدهد که سه عسکر امريکائي ديروز از اثر جراحات مرمي هلاک شدند. اين خشونت تازه ترين وقايع در تشديد حملات در روزهاي قبل از انتخابات ۱۵ دسمبر براي يک دورۀ چهارسالۀ پارلمان ميباشد.

XS
SM
MD
LG