لینک های دسترسی

قتل يک مامور  استخباراتي  ذريعه حمله راکتي در افغانستان


مامورين افغانستان ميگويند حمله راکتي شورشيان مظنون طالب يک مامور استخباراتي را در ولايبت پکتيکا هلاک ساخته و چندين عمارت حکومتي را تخريب کرده است .

مامورين اظهار ميدارند طي بدترين حملات راکتي ظرف ماه هاي اخير ، در حوالي نيمه شب حدود بيست ر اکت شورشيان مظنون طالب « شارانا» مرکز ولايت پکتيکا را هدف قرارداده است.

تندوران طالب اکثر شهرها و قصبات افغانستان را هدف قرار ميدهند ، اما به ندرت در يک حمله از اين تعداد راکت کار گرفته اند .

باغيان برهبري طالبان درافغانستان در سال جاري حملات شانرا زياد ساخته و بيش از ۱۴۰۰ تن را به هلاکت رسانيده ا ند .

XS
SM
MD
LG