لینک های دسترسی

Breaking News

قتل يک مامور  استخباراتي  ذريعه حمله راکتي در افغانستان


مامورين افغانستان ميگويند حمله راکتي شورشيان مظنون طالب يک مامور استخباراتي را در ولايبت پکتيکا هلاک ساخته و چندين عمارت حکومتي را تخريب کرده است .

مامورين اظهار ميدارند طي بدترين حملات راکتي ظرف ماه هاي اخير ، در حوالي نيمه شب حدود بيست ر اکت شورشيان مظنون طالب « شارانا» مرکز ولايت پکتيکا را هدف قرارداده است.

تندوران طالب اکثر شهرها و قصبات افغانستان را هدف قرار ميدهند ، اما به ندرت در يک حمله از اين تعداد راکت کار گرفته اند .

باغيان برهبري طالبان درافغانستان در سال جاري حملات شانرا زياد ساخته و بيش از ۱۴۰۰ تن را به هلاکت رسانيده ا ند .

XS
SM
MD
LG