لینک های دسترسی

Breaking News

انجلينا جولي سفير حسن نيت ملل متحد کمک فوري براي براي زلزله زدگان پاکستان تقاضا کرد


انجلينا جولي، هنرپيشۀ هاليوود و سفير حسن نيت ملل متحد از کشور هاي اعانه دهندۀ بين المللي تقاضا کرد که براي مصيبت رسيدگان زلزلۀ پاکستان طوريکه وعده کرده اند بزودي هرچه ممکن کمک هايشان را ارسال نمايند . وي گفت زمستان بزرگترين تهديد را براي نجات يافتگان در آن منطقۀ ويران ايجاد نموده است . اين برندۀ جايزۀ آسکر روز جمعه در اسلام آباد گفت تعهدات سخاوتمندانۀ که داده شده بايد بزودي بمردم برسد زيرا زمستان شديد منطقۀ هماليا تا چند هفتۀ ديگر آغاز مييابد. کشور هاي اعانه دهنده در کنفرانسي در ماه جاري قريب شش مليارد دالر رابراي خدمات بهبودي در پاکستان تعهد نمودند اما درحاليکه برفباري آغاز شده ،ده هاي هزار نفر ديگر در قريه ها در ارتفاعات کوه ها بدون دريافت کمک باقي مانده اند. قبلاً ملل متحد هشدار داده بود که سردي زمستان شايد حدود ۴۰ هزار نفر را درقريجات واقع در ارتفاعات کوه وادار سازد تا در شهر هايي در دره هاي گرمتر پناه بياورند که همين حالا بيشتر از گنجايش مزدحم شده اند.

XS
SM
MD
LG