لینک های دسترسی

بنگلاديش نظارت بالاي مکالمات تلفن توسط پليس را تصويب کرد


بنگلاديش مقررۀ را تصويب کردکه به پليس اجازه ميدهد آلات استراق سمع در تلفنها نصب نمايد. بنگلاديس مي گويد اين کار براي مبارزه با دهشت افگني ضروري بود. اياج الدين رئيس جمهور قانوني را توشيح کرد که هفتۀ گذشته توسط کابينۀ آن کشور تعديل شد و کار پليس را در تعقيب مکالمات تلفني بخصوص تلفن هاي دستي آسان ميسازد، يک نطاق گفت قانون تازه حکومت را در مبارزه با تندروان اسلاميست دهشت افگن کمک خواهد کرد و نصب آلات استراق سمع براي بدست آوردن معلومات لازم دربارۀ شبکۀ آنها ضروري ميباشد. پليس گفته بود که رهبر جمعيت المجاهدين يک گروه غيرقانوني اعلان شده بين بيست تا ۳۰ تلفن سيار را در يک وقت استفاده مي کند تا مانع تعقيب ويا کشف شود.

XS
SM
MD
LG