لینک های دسترسی

شمارش آرا در عراق


شمارش آرا در عراق درحالي آغاز يافته است که اعمال خشونت هاي پراگنده نتوانست انتخابات تاريخي عراق را براي يک دورۀ چهارسالۀ پارلمان جديد مختل سازد مامورين انتخابات از اشتراک يک عدۀ زياد راي دهندگان در ۱۸ ولايت آنکشور گزارش دادند. عراقي ها براي يک پارلمان ۲۷۵ عضوي راي دادند. راي گيري در بعضي از مناطق بخاطر موجوديت صف هاي طولاني براي يکساعت اضافي تمديد گرديد. فريد عيار سخنگوي کميسيون انتخابات گفت اعلام نتايج نهايي ممکن است دو هفته و يا وقت بيشتر را در بربگيرد. وي گفت بعضي شکاياتي هم موجود است که به آن رسيدگي خواهد شد. منطقۀ غرب عراق که شورشيان فعاليت بيشتر دارند بخاطر اشتراک تعداد زيادتر عرب هاي سني مذهب که اکثرأ با انتخابات مقاطعه کرده بودند، با مشکل کمبود اوراق راي دهي مواجه گرديد. تدابير امنيتي شديد بود ولي با آنهم از مرگ دوتن و زخمي شدن سه نفر دراثر خشونت ها عليه انتخابات گزارش داده شده است. درواشنگتن قصر سفيد گفت مردم عراق به جهان نشان ميدهند که آنها ميخواهند خود رهبر شانرا انتخاب نموده ودر آزادي زندگي نمايند. شعييان و کرد ها در شوراي مؤقت اکثريت داشتند اما عرب هاي سني مذهب اميدوارند در پارلمان جديد سهم حضور بيشتري داشته باشند.

XS
SM
MD
LG