لینک های دسترسی

Breaking News

بيم انفلونزاي پرندگان در ملاوي


مقامات وزارت زراعت ملاوي ميگويند بعد ازانکه هزاران پرندۀ مهاجر در مناطق مرکزي آن کشور هلاک شد، در مورد انفلونزاي پرندگان بحالت آماده باش قرار گرفته اند. يک مقام صحت مواشي و حيوانات ميگويد بمردم هشدار داده شده که پرندگان مرده را نخورند زيرا شايد ناقل ويروس کشندۀ نوع اچ پنج ان يک باشد. نمونه هاي خون و انساج پرندگان جهت معاينه به افريقاي جنوبي فرستاده شده تا علت مرگ آنها معلوم گردد. امروز مقامات صحي در جاکارتا گفتند معاينات محلي نشان داد که يک مرد ۳۹ سالۀ اندونيزيائي از اثر مصاب شدن بويروس نوع اچ پنج ان يک وفات يافته است. اگر اين واقعه توسط سازمان صحي جهان تائيد گردد تعداد تلفات ناشي ازين مرض را در اندونيزيا به ده نفر ميرساند. نوع اچ پنج ان يک ويروس انفلونزياي پرندگان از سال ۲۰۰۳ باينطرف بيش از ۷۰ نفر را در شرق آسيا هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG