لینک های دسترسی

در منطقۀ قبايلي پاکستان هفت نفر کشته شدند


مقامات در پاکستان ميگويند افراد مسلح ناشناس در نزديک سرحد افغانستان هفت نفر را کشته اند. آنها ميگويند افراد مسلح بر يک موتر حامل آن مردان در نزديک شهرک وانه در منطقۀ دوردست وزيرستان جنوبي آتش گشودند. هنوز معلوم نيست که قربانيان اين حمله چه کساني بودند.

پاکستان هزاران عسکر رادر منطقه مستقر ساخته تا جنگجويان القاعده و طالب را دستگير کند.

XS
SM
MD
LG