لینک های دسترسی

Breaking News

از اثر انهدام يک عمارت در مکه ۱۵ حاجي وفات يافت


يک عمارت در مکۀ معظمه که دران حجاج اقامت داشتند منهدم گرديده حد اقل ۱۵ نفر را هلاک و تقريباً ۴۰ تن ديگر را زخمي ساخته است.

تلويزيون دولتي تصاوير عملۀ نجات را نمايش داد که با استفاده از جر ثقيل و ساير وسايل مخروبه ها را جستجو ميکنند تا کساني را که زنده مانده اند نجات بدهند. شاهدان عيني ميگويند بسياري از قربانيان حجاج تونس و امارات متحد عربي بودند.

اين عمارت که در جريان مراسم حج منحيث هوتل مورد استفاده قرار ميگيرد در نزديکي حرم شريف واقع است. علت انهدام اين عمارت هنوز معلوم نيست.

در حدود يک مليون حاجي هم اکنون بمکۀ مکرمه مواصلت کرده اند تا در مراسم حج امسال اشتراک کنند ولي تا روز يکشنبه که مراسم آغاز مييابد توقع ميرود تعداد آنها به بيش از دو مليون نفر بلند برود.

XS
SM
MD
LG