لینک های دسترسی

زخمي شدن عساکر پاکستان  در يک حمله با راکت


مهاجمين ناشناس امروز دوشنبه راکت هائي را بر يک موضع تفتيش امنيتي واقع در نزديکي سرحد اتفغانستان شليک کرده سه عسکر پاکستاني رازخمي ساخته اند .

اين حمله قبل از بامداد در نزديکي شهرک ميران شاه وزير ستان شمالي رخ داده است . عسلکر باگ توپ و ماشيندارد به اين حمله پاسخ داده اند. بروز جمعه درحمله بر يک موضع دگر تفتيش امنيتي هشت عسکر پاکستاني کشته شدند .

در عين حال پاکستان در نزد قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان بخاطر اين گذارش ها احنتجاج کرده است که عساکر امريکائي اي که تندروان طالب را در نزديکي سرحد تعقيب و دنبال مي کنند بداخل خاک پاکستان شليک کرده هشت تن از دهاتيان را در وزيرستان شمالي کشته اند .

تسنيم اسلم ، سخنگوي وزارت خارجه پاکستان گفت هرچند امريکائييان دخالت خودرا در اين گاقعه انکار مي کنند پاکستان در زمينه يک تحقيق را شروع کرده است .

سخنگوي وزارت خارجه پاکستان همچنان اين گذارش هاي باشندگان محلي را عاري از حقيقت خواند که قواي ايالات متحده سرحد پاکستان را عبور و ازداخل خاک پاکستان حمله کرده است .

XS
SM
MD
LG