لینک های دسترسی

ابراز نظر بانک جهاني  در باره ضرورت جمع آوري وجوه براي مبارزه عليه  انفلوانزاي پرندگان


بانک جهاني ابراز اميد کرده است که در کانفرانس مجوزه پيکنگ بروز سه شنبه بيش از يک ميلارد دالر جهت مبارزه عليه انلوانزاي پرندگان جمع آوري گردد.

بانک جهاني گفته است تا ۱٫۴ ميليارد دالر براي مبارزه عليه وايروس اين مرض مهلک در کشور در دولت هاي رو به انکشاف ضرور است .

جي مادم يک مامور بانک جهاني ، گفت انتظار دارد با جمع آوري اين پول بسياري ازاهداف در اين ساحه برآٌورده گردد .

نمايندگان ا بيش از ۸۰ کشور جهان دراين کانفرانس دو روزه در پيکنگ حاضر شده اند . پولي که جمع آوري خواهد شد به کشور هاي کم انکشاف يافته کمک خواهد کرد خدمات صحي و بهداشتي شانرابمقابل اين وايروس و همچنلن جلوگيري از شيوع انفلوانزاي پرندگان بهبود بخشند .

در عين حال تيم هاي صحي در اندونزيا گفته اند يک دختر ۱۳ ساله از اثر وايروس پرندگان مرده و دو تن ديگر از اعضاي خانواده اش نيز ممکن مبتلا به اين وايروس شده باشند . با تثبيت مرگ اين دختر تعداد تلافات در اندونزيااز وايسروس انلوانتزا به ۱۳ تن بلند خواهد رفت . |

XS
SM
MD
LG