لینک های دسترسی

قتل يک نامزد رياست بلديه  نيپال ذريعه شورشيان مائويست آنکشور


مامورين در نيپال فکر مي کنند قتل يک نامزد انتخاباتي بلديه به ذريعه گلوله ذريعه مائوئست هاي نيپال صورت گرفته است .

امروز يکشنبه «يجايا لالدي »در نزديکي دفتر کارش در«جنکپوور» به ضرب گلوله بقتل رسانيده شد .

او يک طرفدار شاه گيانندرا بود و برايباحراز کرسي رياست بلديه جنکپوور . که قرار بود به اريخ هشت فبروري بعمل آايد خودرانامزد کرده بود .

شورشيان مائويست بر اين حمله تبطره نکردده اند . معهذا در ماه قبل آنها هشداردادند که درانتخابات سرتاسري بلديه هاي نيپال عليه نامزدان و ساير مامورين حکومتي دست بکار خواهند شد .

XS
SM
MD
LG