لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهرات در سوريه در رابطه با کاريکاتور هاي پيامبر اسلام 


بروز شنبه ، هزاران تن از مظاهره کنندگان در سوريه ، در اعتراض عليه کاريکاتور هاي که حضرت محمد پيامبر اسلام را نشان ميدهد اظهار خشم نموده و چند سفارت خانۀ خارجي را در آن کشور به آتش کشيدند.

مظاهره کنندگان ساختماني را که توسط کشور هاي چيلي ، دنمارک و سويدن استفاده ميشد ، طعمۀ حريق نمودند. سفارت چيلي که در طبقۀ اول اين ساختمان قرار داشت تخريب گرديده ، ولي شعله هاي آتش ظاهرا ، به منازل بالا که توسط دو کشور ديگر استفاده ميشد ، نرسيده است.

مظاهر کنندگان بعدا به سوي سفارت ناروي رفته و آنرا به آتش کشيدند. ولي پوليس جهت دور نگهداشتن مظاهر کنندگان از سفارت فرانسه ، از گاز آشک آور و لوله آب استفاده نمود.

کشور سويدن ، شکايت نامۀ رسمئ به سوريه ارسال داشته و ناوري و دنمارک از اتباعش تقاضا نموده است تا سوريه را ترک گويند. اين کاريکاتور ها در ماه سپتمبر ، نخست در روزنامۀ دنمارکي و بعدا در روزنامه هاي ديگر نشر گرديد.

در عين حال ، محمد احمدي نژاد ، ريس جمهور ايران امر کرده است تا قرار داد هاي کشور هايکه در روزنامه هايشان اين کاريکاتورها نشر شده است ، فسخ گردد.

XS
SM
MD
LG