لینک های دسترسی

بازديد صدراعظم بنگله ديش از پاکستان


خالده ضيا صدراعظم بنگله ديش امروز يکشنبه جهت يک بازديد سه روزه از پاکستان ، که هدف آن تقويه ارتباطات مکتقابل دو کشور خوانده شده ، وارد اسلام آباد شده است .

وزارت خارجه پاکستان ميگويد خانم ضيا قرار است با همپايه پاکستاني اش ، شوکت عزيز، و همچنان با پرويزمشرف رئيس جمهور پاکستان ملاقات کند .

دو جانب يک موافقه نامه اي را در امور زراعت ، سياحت و تجارت امضا خواهند کرد .

مامورين بنگله ديش ميگويند سعي خواهند کرد صادرات بدون پرداخت ماليات گمرکي را براي ۷۳ قلم مواد صادراتي کشور شان به بازار هاي پاکستان پيدا کرده و همچنان ايجايات ويزه در ميان دو کشور را مرفوع سازند .

آنها ميگويد دو جانب همچنان بر قضيه ديرينه پاکستاني هاي گير مانده در بنگله ديش از ۱۹۷۱ ببعد که بنگلهديش استقلال اش رااز پاکستان گرفت مذاکره خواهند کرد ..

آن مهاجرين که با استقلال بنگله ديش مخالفت کردند درداخل کمپ هاي مزدحم بنگله ديش بسر برده و حق ندارندراي دهند . تعداد بيکاران َانها نيز زياد است .

XS
SM
MD
LG