لینک های دسترسی

ضعيف جلوه دادن اظهارات رئيس جمهور ايران مبني بر اينکه معاهده عدم انتشار زروي را ترک خواهد گفت


وزير خارجه ايران امروز يکشنبه يک تهديد محمود احمدي نژاد رئيس جمهورآن کشوررا ، که ايران از معاهده عدم انتشار اسلحه زوري خارج خواهد شد ، ضعيف جلوه داد .

احمد رضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه ايران اين تازه ترين اعلاميه را يک روز بعد از آن پخش کرد که محمود احمدي نژاد رئيس جمهو ر کشوراش گفت ايران ، هرگاه جامعه بين المللي بر ايران فشاراندازد ، از معاده عدم انتشار اسلحه زروي خارج خواهد شد .

آ صفي دريک کانفرانس هفتگي مطبوعاتي گفت ايران هنوز متعهد به مواد معاده عدم انتشار اسلحه زروي است اما تهران نميتواند استفاده سياسي از آن معاهده را منحيث يک ابزار سياسي قبولدار گردد.

سخنگوي وزارت خارجه ايران همچنان از اداره بين المللي انرجي زروي و اروپائي ها تقاضا کرد به پي گرد يک راه حل ديپلوماتيک براي حل اين بحران ادامه دهند .

دولت هاي غربي برهبري ايالات متحده ايران را متهم ساخته اند که اسلحه ذروي ميسازد . اين اتهام را تهران رد ميکند .

ضمناً شوراي امنيت موسسسه ملل قرار است شکايات عليه ايران و بلند پروازي هاي زروي آنکشور را در اوايل ماه بعد بررسي کند .

XS
SM
MD
LG