لینک های دسترسی

Breaking News

قتل رهبر مخالفين قزاقستان ادعا هاي  اذيت وآزارسياسي را بر انگيخته است


سومين قتل خشونتباريک رهبر ديگر مخالفين در قزاقستان در جريان سه ماه ،موجب ادعاي تعقيب مخالفين سياسي گرديده است .

آلتن بيک سر سين بايولي يک رهبر مخالف حکومت، روز دوشنبه در آلمتي مرده پيدا شد. شاهدان مي گويند او از عقب در ناحيۀ سر هدف گلوله قرار گرفته است .

شخصيتهاي مخالف حکومت مي گويند ، اين قتل ادعا هاي رئيس جمهور نور سلطان نظر بايوف را در بارۀ آوردن ثبات و ديموکراسي در آن کشورتمسخر آور جلوه ميدهد. اين قتل متعاقب قتل يک منتقد برجستۀ حکومت در ماه نوامبر صورت ميگيردکه هنوز حل نشده است

قتل سرسين بايولي درست سه ماه بعد از قتل زمان بيگ نورکادلوڤ يک متحد سابق نظربايوف صورت ميگيرد. نورکادلوڤ که بيک منتقد شديدمبدل شده بود در منزلش در حالي پيدا شد که سه زخم مرمي در بدنش موجود بود.

نظربايوف رئيس جمهور قزاقستان از طريق يک سلسله همه پرسي ها و انتخاباتي که غرب آنرا تقلبي خواند، براي ۱۵ سال است که بر قزاقستان حکمرايي دارد.

XS
SM
MD
LG