لینک های دسترسی

سفر جورج بش به افغانستان در برنامۀ 'صحبت با راديو آشناي صداي امريکا'


در برنامۀ 'صحبت با راديو آشنائ صداي امريکا' با جاويد لودين ، ريس دفتر حامد کرزي ، ريس جمهور افغانستان ، در مورد سفر غير مترقبۀ ريس جمهور جورج بش به افغانستان صحبت شده است.

ميزبان برنامه: جليل غني

ميتوانيد با 'کليک' روي فايل بالا به اين گفت و شنود گوش دهيد.

XS
SM
MD
LG