لینک های دسترسی

قواي ايالات متحده و عراق عمليات بزرگي را در شمال بغداد آغاز کرده اند


قواي ايالات متحده و عراق يک عمليات بزرگ نظامي را در شمال بغداد آغاز کرده اند. اين عمليات شامل آنچه مامورين بزرگترين حملات هوائي از زمان تهاجم سه سال قبل ايالات متحده ميخوانند، ميباشد.

يک بيانيۀ نظامي حاکيست که اين عمليات در نزديک سامرا شامل بيش از ۵۰ طياره، ۱۵۰۰ عسکر امريکائي و عراقي و همچنان چندين صد عرادۀ تاکتيکي ميباشد.انتظار ميرود اين عمليات که صبح امروز براه افتاد، چندين روز دوام نمايد.

سامرا صحنۀ حملات بم ماۀ گذشته است که يک زيارت متبرک را تخريب نمود. آن حمله باعث حملات تلافي جويانه در چندين روز شد که طي آن صدها نفر کشته شدند.

امروز پارلمان جديد عراق در بغداد حلف وفاداري ياد کرد.

اين جلسۀ افتتاحيه که از مدت ها انتظار آن ميرفت کمتر از يک ساعت دوام نمود. اعضاي پارلمان هنوز روي عهده هاي رياست پارلمان و صدارت موافقه نکرده اند و در مذاکرات بمنظور درهم شکستن بن بست علائم پيشرفت ديده نميشود.

XS
SM
MD
LG