لینک های دسترسی

انفجار قبل از وقت بم يک بم گزار انتحاري ديگر را در افغانستان کشت


يک بم گزار انتحاري ديگر در افغانستان که ميخواست موتر خود را بيک کاروان موترهاي اردوي ملي افغانستان اصابت دهد، از اثر انفجار قبل از وقت بم کشته شد. کس ديگري درين واقعه تلف يا مجروح نشده است.

اين حمله در نزديک شهر قندهار رخ داد. يک بم گزار ديگر انتحاري ديروز در عين منطقه وقتي خود را کشت که ميخواست يک کاروان قواي ائتلاف را هدف قرار دهد. دران واقعه هفت افغان و يک عسکر کانادائي مجروح شدند.

در عين زمان مقامات در افغانستان از يک صاحب منصب ارشد امنيتي با رابطه بقتل هفتۀ گذشتۀ ۱۶ نفر در نزديک سرحد پاکستان تحقيقات ميکنند.

اسدالله خالد، والي قندهار که قتل در منطقۀ تحت کنترولش رخ داد ميگويد دست مامور امنيتي سپين بولدک مؤقتاً از کار گرفته شده و از وي تحقيقات صورت ميگيرد.

اين صاحب منصب بنام عبدالرزاق ميگويد عساکر تحت قوماندۀ او ۱۶ جنگجوي مظنون طالب را که از پاکستان به افغانستان داخل شده بودند، بقتل رسانيدند.

اما پاکستان ميگويد قربانيان اهالي پاکستاني بودند که براي يک مراسم مذهبي به افغانستان ميرفتند. افغان هاي محل و پاکستاني هاي ساکن شهر چمن ازين ادعا پشتيباني ميکنند.

اين واقعه در حالي رخ داد که روابط بين افغانستان و پاکستان بخاطر شکايات مکرر کابل مبني بر حملات طالبان و شورشيان القاعده از وراي سرحد کشيده ميباشد.


XS
SM
MD
LG