لینک های دسترسی

پوليس نيپال و احتجاج کنندگان در جريان اعتصاب مخالفين حکومت تصادم کردند


صدها محصل و فعالين ضد سلطنت در نيپال در حالي با پوليس تصادم کردند که حکومت پادشاۀ آن کشور صدها تن از فعالين را توقيف نمود.

شاهدان عيني ميگويند امروز در بزرگترين تصادم در پتان واقع در نزديک کتمندو، مظاهره چيان تايرها را سوزانيده، به پسته خانه آتش زده و بر پوليس سنگ پرتاب کردند. پوليس با گاز اشک آور پاسخ داده و يک تعداد بيشتر مظاهره چيان را توقيف کرد.

در ساير شهرها نيز از تصادمات مشابهي گزارش داده شده است. رهبران مخالف حکومت نيپال ميگويند پوليس در حدود ۳۰۰ احتجاج کنندۀ مخالف حکومت را بروز پنجشنبه توقيف کرد.

هفت حزب عمدۀ نيپال اين اعتصاب چهار روزه را بروز پنجشنبه آغاز کرد. شاهراه ها در سراسر کشور متروک بود و در کتمندو تعداد زياد موترها رفت و آمد نميکرد.

رهبران مخالف حکومت ميگويند اعتصاب سراسري را ادامه خواهند داد و باوجود سرکوبي حکومت احتجاجات عمومي را براه خواهند انداخت.


XS
SM
MD
LG