لینک های دسترسی

ايران مي گويد امريکا يک جنگ رواني را درمنازعۀ ذروي براه انداخته است


ايران بعد از نشراين گزارشهاي مطبوعاتي که ادارۀ رئيس جمهور بش براي وادار ساختن ايران مبني بر انصراف از پروگرام ذروي اش راه هاي بديل و علي البدل هاي حملات نظامي را تحت مطالعه قرارداده، ايالات متحده را به براه انداختن يک جنگ رواني متهم ساخته است .

حامد رضا آصفي سخنگوي وزارت خارجۀ ايران گفته که هر پلان امريکا از خشم وبيچارگي ايالات متحده سر چشمه ميگيرد.

روزنامۀ واشنتگن پوست در شمارۀ امروز يکشنبه در ستون سرمقالۀ روز يکشنبه از مامورين سابق وبرحال وزارت دفاع امريکا نقل قول کرده که گفته اند آن وزارت علي البدل هاي نظامي را بحيث بخشي از دپلوماسي اکرا و اجبار را تحت مطالعه قرارداده تا ايران را وادار سازد که از پروگرام مواد سوخت ذروي اش صرف نظر نمايد.اين گزارش همچنان ميگويد که هيچ حملۀ در آيندۀ نزديک محتمل بنظر نمي خورد.

همچنان يک مقالۀ مجلۀ نيويارکر امريکايي در يک گزارش جداگانه از منابعي که معرفي نشده اند نقل قول کرده که گفته ادارۀ رئيس جمهور بش فعاليهاي مخفي تبليغاتي را در داخل ايران افزايش بخشيده و همچنان حملات هوايي احتمالي عليۀ ايران را در نظردارد.

مامورين امريکايي گفته اند که حکومت امريکا روي يک راه حل دپلوماتيک براي موضوع ايران کار ميکنند ، اما هيچ علي البدلي را رد نکرده اند.


XS
SM
MD
LG