لینک های دسترسی

رهبران شيعه مذهب عراق روي حکومت جديد مذاکره ميکنند


رهبران شيعه مذهب در پارلمان عراق روي اين موضوع باهم مذاکره مي کنند.که آيا ابراهيم جعفري صدراعظم مواجه با منازعات، موقفش را در حکومت آيندۀ عراق حفظ نمايد و يا نه ؟

ائتلاف عراق متحد که بزرگترين بلاک در پارلمان برحال عراق است تحت فشار فزايندۀ قراردارد تا جعفري را از کانديدي خارج نمايد. اين ائتلاف امروز يک شنبه کميتۀ را تشکيل داد تا اين موضوُع را با سني هاي عرب و رهبران کردي که مخالف نامزدي حعفري اند مورد مذاکره قرار دهند.

چهار ماه ميشود که ناکامي اين سه گروه در موافقه باهم عراق را از تشکيل يک حکومت جديد باز داشته است . اما زلمي خليل زاد سفير ايالات متحده در عراق ميگويد وي فکر ميکند که در روز هاي آينده انکشاف در اين موضوع صورت خواهد گرفت .

جعفري امروز يکشنبه اين تبصره هاي حسني مبارک رئيس جمهور مصر رارد کرد که گفته عراق در جنگ داخلي گرفتار شده ونفوس شيعۀ آن شديداً تحت نفوذ ايران قراردارد.


XS
SM
MD
LG