لینک های دسترسی

در ولايت کنر عساکر افغان و ائتلاف وارد دومين روز تهاجم عليه  شورشيان شده است


مامورين در افغانستان ميگويند، عساکر افغان و ائتلاف وارد دومين روز تهاجم بزرگ عليه شورشيان در ولايت کنر شده است.

در اين تهاجم دو هزار و پنجصد عسکر سهم گرفته اند و به عمليات شير کوهي مسمي است. مقامات نظامي ميگويند هدف انها مختل ساختن فعاليت هاي شورشيان از طريق کشتن، غير فعال ساختن و دستگير دهشت افگنان است که در منطقه فعاليت دارند.

مقا مات نظامي امريکا ميگويند اين عمليات در دره درياي پيچ اغاز شد که با پاکستان همسرحد است.

قرار گزارش لا اقل شش تن ازشورشيان کشته شدند.

XS
SM
MD
LG