لینک های دسترسی

دو بم در بزرگترين مسجد هند منفجر گرديد


دو انفجار بم در مسجد جامع هند ، بزرگترين مسجد انکشور امروز جمعه در دهلي جديد باعث جراحات حد اقل ۱۴ نفر گرديد . هيچ کسي تا کنون ادعاي مسئوليت نکرده است .

گزارشهاي مقدماتي از پايتخت هند حاکيست که انفجارات در فاصله چند دقيقه بين هم درين مسجد تاريخي قرن هفدهم رخ داد .

مسجد تخليه شده و مسدود گرديد . پوليس يک ساحه وسيع اطراف مسجد را محاصره کرده است و تحقيق کنندگان اوضاع را بررسي ميکنند

بزودي بعد از انفجارات شبکه هاي تلويزيوني گروههاي خشمگين را نشان دادند که بخاطر بي توجهي به امنيت ، بر ضد حکومت محلي شعار ميدادند .

دو ساعت بعد پوليس به نمازگزاران اجازه داد تا نماز جمعه را ادا کنند . مأمورين و رهبران مسلمان ، خواستار آرامش گرديدند .

شيف راج پتيل وزير داخلۀ هند تعهُد نمود که براي نجات حکومت لائيک يا غيرمذهبي هند ، هرکاري لازم باشد ، انجام خواهد داد .

XS
SM
MD
LG