لینک های دسترسی

انفجار مهيب راکت در پايتخت افغانستان


يک انفجار مهيب ، کابل رادر در نزديکي يک ساحه ديپلوماتيک تکان داده که در آن سفارت ايالات متحده واقع است .

درباره تلفات و جراحات گذارش فوري داده نشده است .

منابع جمعي خبري گذارش ميدهند که بدنبال اين انفجار يک دود غليظ در فضا متصاعد شده است .

منبع اين انفجار هنوزروشن نشده و يک سخنگوي سفارت ايالات متحده به آژانس خبرررساني اسوشي ايتت پرس گفت نمي تواند تصديق نمايد که نمايدگي سياسي ايالات متحده هدف اين انفجاربوده است يا نه .


XS
SM
MD
LG