لینک های دسترسی

کشته شدن هشت عسکر پاکستاني و هفت تندرو در اثر حملۀ تندروان طرفدار طالبان


اردوي پاکستاني ميگويد در زدو خورد هاي جداگانه در منطقۀ قبايلي شمالغرب آنکشور همسرحد با افغانستان، حد اقل هشت شبه نظامي و هفت نفر تندروان را بقتل رسانيده اند.

مامورين ميگويند تندروان طرفدار طالبان در حومۀ شهر ميرانشاه در وزيرستان شمالي هفت شبه نظامي را بقتل رسانيده و ۲۲ نفر ديگر را زخمي ساخته اند. آنها گفتند عساکر بلافاصله به حملۀ متقابل پرداخته که حد اقل باعث قتل شش تندرو گرديده است. مامورين ميگويند طي ماه ها اين مرگبارترين حمله درين منطقۀ آشوبزده بود.

ساعاتي بعد يک تندرو مظنون خارجي و يک شبه نظامي در اثر گلوله باري متقابل در يک محل تفتيش در منطقۀ قبايلي باجور هلاک شدند.

جنرال پرويز مشرف به تندروان خارجي که در منطقه پنهان شده اند هوشدار داده است يا از آن منطقه خارج شوند و يا اينکه کشته خواهند شد.


XS
SM
MD
LG