لینک های دسترسی

ماوئيست هاي نيپال آتش بس را اعلام کردند


شورشيان مائويست نيپال بعد از آنکه جي پي کويرالا صدراعظم آينده آنهارا مطمئن ساخت که انتخابات براي انتخاب يک شوراي انتخابي داير خواهد شد، يک آتش بس سه ماهه را اعلام داشتند.

شورشيان روز پنحشنبه گفتند که در جريان اين مدت هيچ عمليات نظامي تهاجمي را انجام نخواهند داد.

شورشيان ما ئويست گفتند که هدف اين آتش بس آنست تا احزاب سياسي تشويق شوند تا چنان يک قانون اساسي جديد را تسويد نمايند که نقش پادشاه را بيک رهبر نمادي يا نمايشي مقيد سازد.

شورشيان روز چهارشنبه محاصرۀ کتمندو پايتخت نيپال وساير شهر هاي عمده را رفع نمودند. اما هشدار دادند که اگر اعضاي پارلمان پلانها براي انتخابات را تا روز جمعه اعلام ننمايند، حصار ها را دوباره ايجاد خواهند کرد.

روز دوشنبه گيانندرا پادشاه نيپال اعلام داشت که پارلمان را دوباره احيا خواهد کرد.هزاران نيپالي بدنبال اين اقدام يک اجتماع پيروزي را بر گزار کردندو احزاب مخالف به اعتراضات سه هفته يي فلج کنندۀ شان پايان دادند.

XS
SM
MD
LG