لینک های دسترسی

Breaking News

عباس در صدد داير شدن کنفرانس صلح شرق ميانه است و لي اسرائيل آنرا رد ميکند


محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطين خواستار داير شدن يک کنفرانس صلح بين المللي شده که شامل مذاکرات مستقيم بين فلسطينيان و اسرائيلي ها باشد.

اسرائيل اين مفکوره را رد کرده است. محمود عباس امروز طي بيانيه اي در انستيتوت نوبل در اوسلوي ناروي گفت حاميان بين المللي يک کنفرانس جديد صلح شرق ميانه بايد منحيث ميانجي و حکم عمل نمايند تا بتوانند عمليۀ صلح را به پيش ببرند. او گفت خودش رياست هيئت فلسطينيان را بعهده خواهد داشت.

در عين زمان، در قلمرو فلسطين، قواي امنيتي يک حملۀ تندروان را خنثي ساخت که ميخواستند يک موتر مملو از مواد منفجره را بر يک گذرگاۀ سرحدي با اسرائيل اصابت دهند. در کرانۀ غربي رود اردن، اسرائيل يک تندرو فلسطيني را در جريان حمله اي بر يک قريه در نزديک جنين بقتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG