لینک های دسترسی

عراق ميگويد قواي ايراني بسوي  شورشيان کرد در شمال عراق گلوله باري کرده ا ند


وزارت دفاع عراق ميگويد که قواي ايراني بسوي مواضع شورشيان کرد در داخل مناطق شمالشرقي عراق با استفاده از قواي توپخانه ٌگلوله باري کرده اند.شاهدان مي گويند اين دومين حمله در نوع خود درجريان ده روز است

يک بيانيۀ آن وزارت بروز يکشنبه حاکي بود که قواي ايراني مناطقي را در ولايت سليمانيۀ عراق که توسط حزب کارگران کردي عراق کنترول ميشود تحت آتشباري قرار داده اند. اين حزب از سال ۱۹۸۰ بدين سو باترکيه داخل جنگ است . اين گروه همچنان با جناح کردي که در ايران ميجنگد مرتبط است.بيانيۀ عراق حاکيست که آتشباري ۲۴ ساعت دوام داشت.

شاهدان عيني به سرويس کردي صداي امريکا گفته اند که امروز دوشنبه آتشباري هاي ديگري نيز صورت گرفت. صد ها نفر از محل بمناطق مصئون پناه برده اند. شاهدان و مامورين محلي کردي ميگويند که مرمي هاي هاوان تا ۵ کيلومتري داخل قلمرو عراق ميرسيد. مامورين کردي مي گويند ايران حملۀ مسابهي را در عين منطقه بروز ۲۱ اپريل نموده بود ايران اين گزارش ها را نه تائيد ونه تکذيب کرده است

XS
SM
MD
LG