لینک های دسترسی

حمايت حمکتيار از بن لادن


تلوزيون عربي الجزيره يک ويديو تيپي را نشر کرده است که در ان نشان ميدهد که جنگ سالار افغاني که ايا لات متحده امريکا در پي دستگيري وي است، ميگويد که وي و طرفدارانش ميخواهنداز اوسامه بن لادن حمايت کنند.

در تيپ، گلبدين حکمتيار ميگويد اميد وار است در مبارزه بن لادن شرکت کرده و از ان حمايت کند.

حزب اسلامي حکمتيار در خاتمه دادن به اشغال افغانستان توسط شوروي کمک کرد. بعد از ان وي از ماه جون سال ۱۹۹۳ الي ماه جون سال ۱۹۹۴ صدراعظم افغانستان بود.طالبان وي را در سال ۱۹۹۶ از کابل بيرون راندند.

گروه حکمتيار مسوئل چندين حمله اخير عليه قواي ائتلاف تحت رهبري امريکا در افغانستان شناخته شده است.

ويديو تيپ حکمتيار کمتر ازيک هفته بعد از ان نشر ميشد که بن لادن و مرد شماره دو وي ايمن الظواهري، پيام هاي را را در باره به اصطلاح جنگ با اسلام و اوضاه نظامي و سيياسي عراق نشر کردند.

تليوزيون الجزيره نشان نداد که چطور و چه وقت اين تيپ را بدست اورده است.


XS
SM
MD
LG