لینک های دسترسی

جنگ داخلي سه ساله دارفور


ضرب الاجل براي جناح هاي درگير جنگ دارفور براي توافق روي خاتمه دادن به جنگ داخلي

براي جناح هاي در گير جنگ در منطقه دارفور سودان نيمه امشب پنجشنبه بحيث ضر ب الاجل تعين گرديده تا روي خا تمه دادن به جنگ داخلي سه ساله بيک موافقه برسند.

هئيت هاي ميانجي اتحاديه افريقا و ديپلو مات هي بلند رتبه امريکا و برتانيه بر حکومت خرطوم و دو گروه شورشي فشار وارد ميکنند تا يک پلان صلح را الي نيمه امشب پنجشنبه امضا کنند.انها قبلا دو ضرب تلاجل را بتعو يق انداختند.

XS
SM
MD
LG