لینک های دسترسی

Breaking News

بعد از شکست حزب کارگر توني بلير تغييراتي را در کابينه خود وارد کرده است


توني بلير صدراعظم برتانيه به تغييرات و تبدلاتي در کابنيه خود بعد از آن آَغاز کرد که حزب کارگر وي در انتخابات محلي با شکست جدي مواجه شد

جک سترا وزير خارجه انکشور جاي مارگريت بکت وزير محيط زيست را گرفته و با تنزيل رتبه روبرو شد . بلير ، چارلز کلارک را از مقام وزارت داخله برکنار نمود. و اين وزارت به جان ريد وزير سابق دفاع انکشور داده شد . دس براون يک مامور عاليرتبه وزارت ماليه ،مقام وزارت دفاع را حاصل نمود و جيوف هون رئيس مجلس نمايندگان بحيث وزير امور اروپايي مقرر گرديد

اکثر مردم، نتيجه اين راي دهي را در بيش از چهار هزار و سه صد شهر و قصبه ، براي کرسي هاي شوري ، بحيث يک همه پرسي در مورد توني بلير تلقي ميکنند که حزب کارگر حد اقل ۲۵۱ کرسي را از دست داد در حاليکه حزب رقيب محافظه کار ۲۴۹ کرسي بيشتر را بدست اورد

حزب کارگر از افتضاحات و اتهاماتي به شمول رهايي تصادفي بيش از يک هزار زنداني که با اخراج از برتانيه روبرو بودند ، صدمه ديده است.


XS
SM
MD
LG