لینک های دسترسی

اعضاي  کانگرس درمورد نامزدي احتمالي رئيس سي آي آ نگراني دارند


چندين عضو کانگرس دربارۀ امکان نامزدي مايک هيدن جنرال قواي هوايي بحيث رئيس بعدي ادارۀ استخبارات مرکزي امريکا يعني (سي آي آ) اظهار نگراني کرده اند.

مامورين ارشد ادارۀ رئيس جمهور بش گفته اند که هيدن شايد بحيث جانشين پيتر گاس رئيس فعلي سي آي آ که روز جمعه از عهده اش استعفي نمود، نامزد شود.

اماکانگرس من (پيت هوي کسترا) از حزب جمهوريخواه گفت که يک مامور نظامي نبايد در راس سي آى آ مقرر شود زيرا آن ادارۀ يک ارگان مُلکيست . وي امروز يکشنبه به شبکۀ خبري تلويزيون فاکس امريکا گفت که تعين جنرال هيدن تشنجات بين سي آي آ و مامورين نظامي امريکا را افزايش خواهد داد.

سناتور دايان فاينستين دموکرات و( سکس بي چمبلس که او هم دموکرات است درمورد تقرر يک مقام نظامي در کدر رهبري ادارۀ استخبارات مرکزي امريکا ابراز نگراني کردند.

اما سناتورجان مک کين جمهوريخواه به شبکۀ تلويزيون سي بي اس گفت که وي اميدواراست که نامزدي هيدن در جلسات استماعيۀ کانگرس بزودي تائيد خواهد شد.

XS
SM
MD
LG