لینک های دسترسی

فرستادۀ جاپان نتوانست شورشيان سري لانکا را به از سرگرفتن مذاکرات صلح ترغيب کند


ياسوشي اکاشي فرستادۀ جاپان با يک رهبر ببرهاي تامل سري لانکا در شهر کيلينوچي، سنگر مستحکم شورشيان ملاقات کرد ولي نتوانست او را ترغيب کند مذاکرات صلح را با حکومت کولمبو از سرگيرد.

اس پي تامل سلڤان، رهبر سياسي گروۀ شورشيان به آژانس خبرگزاري رويتر گفت کشورش بسوي جنگ روان است زيرا حکومت بيک جنگ نسل کشي عليۀ تامل ها مشغول ميباشد. اين رهبر شورشيان همچنان از جامعۀ بين المللي تقاضا کرد تا فضاي مساعدتري را براي مذاکرات فراهم کنند.

در حالي که اين ملاقات در جريان بود، قواي امنيتي حکومت در شبۀ جزيرۀ جفنا که تامل ها دران مسلط هستند، يک ذخيرۀ اسلحه و مواد منفجره را کشف و ضبط نمود.

در عين زمان، در کولمبو، پارلمان حالت اضطرار را براي يک ماۀ ديگر تمديد کرد. قوانين حالت اضطرار در ماۀ آگست سال ۲۰۰۵، به تعقيب قتل لکشمن کدير گمر، وزير خارجۀ سري لانکا تصويب گرديد.


XS
SM
MD
LG