لینک های دسترسی

رئيس جمهور ازبکستان براي انجام مذاکره به روسيه مواصلت کرد


اسلام کريموف ، رئيس جمهور ازبکستان براي انجام مذاکره عازم روسيه گرديد تا روي ثبات منطقوي و همکاري هاي اقتصادي و امور انرژي مذاکراتي را با ولادمير پوتين رئيس جمهور روسيه انجام دهد

بازديد رسمي کريموف ازسوچي شهر تفريحي درساحل بحيره سياه به دعوت حکومت روسيه صورت گرفته است

کريموف روي مناسبات نزديکترش با روسيه تاکيد کرده گفت که وي براي پيشرفت يک تعداد از ساحات به شمول مساعي خصوصي سازي جهت جلب سرمايه گزاري روسيه در ازبکستان پيشنهاداتي ارائه خواهد کرد.

اين ملاقات بحيث علامت قوي حمايت ديپلوماتيک روسيه از رئيس جمهور ازبکستان است که از زعامت او کشور هاي غربي و گروههاي مدافع حقوق بشر ، انتقاد ميکنند

اين انتقادات از سرکوبي خونين سال گذشته عليه مظاهرات ضد حکومت در شهر انديجان ، نشعت کرده است

XS
SM
MD
LG