لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهرات هزاران نفر در ترکيه


در اعتراض به حملۀ روز چهارشنبه بر اعلي ترين محکمۀ اداري که باعث قتل يک قاضي و جراحات چهار تن ديگر گرديد، دست به مظاهرات زدند.

مظاهره کنندگان بروز پنجشنبه در انقره راه پيمايي نموده و به طرفداري نظام غير مذهبي ترکيه شعار ميدادند. بعدأ مظاهره کنندگان در جريان مراسم دفن قاضي مقتول، برعمارات دولتي هجوم برده وبا کلمات رکيک برعليه وزرا فرياد برآوردند.

شليک مرمي در شوراي دولت باعث دامن زدن تشنج بين نهاد هاي غير مذهبي وطيپ اردوغان صدراعظم ترکيه گرديده است. حزب اي کي پي وي طرفدار نفوذ اسلامي درامور زندگي مردم در آنکشور ميباشد.

مرد مسلح در حاليکه مرمي شليک مينمود، گفت وي يک عسکر خداست. پوليس ميگويد وي به آنها گفته بود که وي عليۀ يک تصميم ماۀ فبروري محکمه مبني بر منع تعيين رهبران مذهبي در کرسي هاي موسسات عامه احتجاج مينمايد. صدراعظم ترکيه بر اين تحريم انتقاد نموده است.

XS
SM
MD
LG