لینک های دسترسی

پنج معدنچي در اثر انفجار در گنتاکي کشته شدند


انفجار يک معدن زير زميني در ايالت مرکزي کنتاکي امريکا پنج معدنچي را تلف نمود.

آيرن فليچر گورنر آن ايالت گفت يک معدنچي توانسته ازاين انفجاردر شرق کنتاکي جان بسلامت برد.

اين انفجار در شبهنگام در معدن داربي نمبر يک رخ داده .

ارمندان نجات که فوراً به محل شتافتند اجساد معدنچنان را کشف کردند.

مقامات اطلاعاتي دربارۀ وضع صحي يگانه نجات يافته نداده اند. آنها همچنان درمورد علت انفجار هم تبصرۀ نکرده اند.

XS
SM
MD
LG