لینک های دسترسی

اظهارات رئيس جمهوربش مبني بر ينکه پلان  صدراعظم اسرائيل  در زمينه  ترسيم  مجدد سرحد  ميتواند  به تشکيل  دو دولت منجرگردد


رئيس جمهور بش ميگويد پلان ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل مبني بر کشيدن خطوط جديد سرحدي دولت يهودي ، درصورتيکه پلان صلح اسرائيل و فلسطيني ها در بن بست بماند ، مي تواند به تشکيل دو دولت منتهي گردد.

رئيس جمهور بش که در کانفرانس مطبوعاتي مشترک با صدراعظم اسرائيل ايهود اولمرت صحبت مي کرد گفت متوقع است راجع به پلان صدراعظم اولمرت معلومات بيبشتر حاصل کند .

صدراعظم اسرائيل گفت دست خودرا براي صلح به محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسینیها پيش ميکند . اما گفت هرگاه در گفت و شنود هاي صلح با فلسطينيها پيشرفتي دست ندهد ، اسرائيل شايد مجبور گردد سرحدات خودرا دوباره طرح وترسيم کند .

رئيس جمهور بش همچنان گفت او و اولمرت يک هدف مشترک دارند و آن اينکه ايران نبايد داراي اسلحه ذروي گردد. او اظهارداشت، ، درصورتيکه بر ملت يهود حمله اي صورت گيرد، ايالات متحده بکمک آن خواهد شتافت .

قبل بر اين بروز سه شنبه دو رهبر دراولين ملاقات شان از هنگاميکه اولمرت زمام امور کشور اش را در ماه جاري احراز کرده در قصر سفيد با همديگر ملاقات کردند .


XS
SM
MD
LG