لینک های دسترسی

Breaking News

خشونت ها در سرتاسر عراق امروز نيز دوام داشت


افراد مسلح خالد العبادي يک مامور ارشد وزارت دفاع آنکشور را به ضرب گلوله زخمي ساختند. مامورين ميگويند سه نفر بشمول يک قاضي در دوجيل در شمال بغداد اختطاف گرديده اند.

حد اقل شش جسد که در اکثر آنها داغ هاي مرمي ها و نشانه هاي شکنجه ديده ميشد، کشف گرديد. همچنان انفجارات بم حداقل يازده نفر را در بغداد زخمي ساخت.

نوري المالکي صدراعظم عراق گفته است که قواي عراقي قادر خواهند بود ظرف يک ونيم سال کنترول امنيت در اطراف کشور را بدست بگيرند. اما حکومت جديد التشکيل هنوز روي وزراي دفاع و داخله به توافق نرشيده است.

مامورين عراقي ميگويند اميدوارند تا چند روز آينده تعينات براي اين کرسي ها صورت بگيرد.

XS
SM
MD
LG