لینک های دسترسی

تکان زلزله مناطق جنوبي ايران را  بلرزه در آورد


يک زلزله مناطق جنوبي ايران را تکان داد. مقامات ايراني ميگويند که در اثر سقوط يک ديوار در يک قريۀ دور افتاده در جزيرۀ قشم يک دختر چهار ساله هلاک ودو نفر ديگر در يک قريۀ ديگر زخمي شده اند.

تيمهاي نجات باين مناطق منزوي فرستاده شده اند تا خسارات ديگر را ارزيابي کنند.

مامورين ايراني مي گويند زلزلۀ که در اواسط روز بوقوع پيوست پنج اعشاريه دو ريکتر قوت داشت . اما ادارۀ سروي , امريکا شدت اين زلزله پنج اعشاريه چهار ريکتر اندازه گيري کرده است .

XS
SM
MD
LG