لینک های دسترسی

درآشوبهاي پاکستان سه نفر کشته ونه نفر زخمي شدند


مقامات پاکستاني ميگويندتندروان اسلامي بر يک کاوران نظامي در منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي هم سرحد با افغانستان حمله کرده دو عسکر را کشته و دو تن ديگر را زخمي نموده اند.

مقامات هم چنان گفتند که اين حمله امروز يکشنبه در نزديک شهر عمدۀ ميرانشاه در نزديکي سرحد افغانستان بوقوع پيوست.

قواي پاکستاني با آتشباري بسوي تندروان در لان منطقۀ نيمه خود مختارواکنش نشان دادند. مقامات محلي گفتند که در حملۀ متقابل يک فرد پليس وشش نفر ديگر زخمي شدند. دربارۀ تلفات تندروان گزارشي نشرنشده است تندروان قبايلي متحد با طالبان و القاعده همواره حملاتي بالاي قواي پاکستاني در منطقۀ سرحد نموده اند.

پاکستان براي تعقيب ودستگيري تندروان قبايلي و متحدين خارجي آنها حدود ۸۰ هزار عسکر را در آن منطقۀ تعبيه کرده است .

XS
SM
MD
LG