لینک های دسترسی

قتل يک عسکر پاکستانی در اثر شلیک راکت  در نزديکي سرحد افغانستان


مامورين پاکستان ميگويند يک حمله راکت بر يک پوسته نظامي در نزديکي سرحد افغانستان يک عسکر پاکستاني را کشته و يک تن ديگر را زخمي ساخته است .

مقامات ميگويند قواي طرفدار طالبان، شب هنگام حد اقل ۱۲ راکت را بر يک پوسته نظامي کنار جاده برمنطقه قبايلي وزيرستان شمالي شليک کردند .

قبل از اين حمله ، تندروان اسلامي يک قافله عسکري را درعين محل مورد حمله قراردادند که گمان ميرود در آن تعدادي از افراد قبايلي طرفدار طالبان، مخفي شده باشند .

متعاقب حملۀ روز يکشنبه که طي آن دو عسکر حکومتي کشته ودو تن ديگر آنها زخمي شدند،قواي حکومتي پاکستان عليه مخفي گاه هاي مظنون شورشيان ، حمله متقابل نمود .

و در ماوراي سرحد درداخل افغانستان ، يک بم افگن انتحاري بروز يکشنبه يک موتر را در شهر قندهار منفجر ساخت و چهار فرد مکي را هلاک و ۱۳ تن ديگر ازاهالی شهررا زخمی ساخت .

هنگام و قوع اين انفجار ، والي ولايت قندهار با يک قطار از عراده هائي از محل عبور مي کرد که عساکر کانادائي از آن محافظت مي کردند . هيچ يک از افراد حکوتي و يا عساکر کانادائي در اين واقعه کشته و يا زخمي نشدند .

XS
SM
MD
LG