لینک های دسترسی

جنگجويان اسلامي صوماليه بطرف سنگر يک جنگ سالار ديگر پيشروي ميکنند


جنگجويان اسلامي صوماليه به تعقيب بدست آوردن کنترول مقديشو، پايتخت کشور، بروز دوشنبه بسوي شهر جوهر پيشروي ميکنند.

شاهدان عيني ميگويند اين جنگجويان امروز در تقريباً ۲۰ کيلومتري جنوب جوهر قرار دارند و منتظر هدايت براي حمله هستند.

جوهر آخرين سنگر اتحاد جنگ سالاران غير مذهبي است که در مقديشو با اسلاميست ها در جنگ بودند.

امروز در مقديشو، صدها مظاهره چي بعنوان احتجاج عليۀ تصرف شهر توسط اسلاميست ها اجتماع کرده بودند. بسياري از مظاهره چيان مربوط قبيلۀ ابقال است که رهبري مقاومت را عليۀ اسلاميست ها در شمال مقديشو بعهده داشت.

رهبران اتحاديۀ جنگ سالاران اصرار دارند که جنگ براي تصرف مقديشو به پايان نرسيده و ميگويند که قواي شان براي بدست آوردن مجدد قلمرو از دست رفته اقدام خواهد کرد.

اتحاديۀ محاکم اسلامي مقديشو بروز دوشنبه وقتي پيروزي را اعلام کرد که جنگجويان متحد محاکم، جنگ سالاران را از چندين سنگر محل عقب راندند.


XS
SM
MD
LG