لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس مشي خارجي اتحاديۀ اروپايي به تهران مواصلت نموده


رئيس مشي خارجي اتحاديۀ اروپايي به تهران مواصلت نموده تا امروز سه شنبه معاملۀ مشوق ها را جهت راضي ساختن ايران براي متوقف ساختن غني سازي يورانيوم به آنکشور ارائه نمايد.

انتظار ميرود ياڤير سولانا مجموعۀ مشوق ها را به علي لاريجاني مذاکره کنندۀ ارشد تقديم نمايد. گزارش هاي مطبوعاتي حاکيست که سولانا با منوچهر متکي وزير خارجۀ ايران نيز ملاقات خواهد کرد.

سولانا بعد از مواصلت در ميدان هوايي تهران به خبرنگاران گفت غرب ميخواهد تا با ايران يک رابطۀ جديد براساس احترام متقابل و اعتماد برقرار سازد.

پنج عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد و جرمني روي اين مجموعۀ مشوق ها به توافق رسيدند.

جزييات درمورد افشا نشده است. اما گفته ميشود اين پلان براي محدود ساختن فعاليت هاي ذروي ايران ، حاوي مشوق هاي اقتصادي و تکنالوژيکي به آنکشور باشد. همچنان يک تهديد در مورد وضع تعزيرات از جانب سازمان ملل متحد در صورت رد ايران به همکاري، نيز شامل اين پلان است.


XS
SM
MD
LG