لینک های دسترسی

خود کشي سه زنداني در زندان گوانتانامو


مامورين نظامي ايالات متحده مي گويند سه زنداني در زندان امريکا واقع در خليج گوانتاناموي کيوبا دست به خود کشي زدند.

هري هريس امير البحر قواي امريکايي که قوماندان پايگاه امريکا در گوانتاناموست روز شنبه گفت که دو تبعۀ سعودي ويک يمني با استفاده از البسه و رو جايي هاي رختخوابشان خود را حلق آويز کرده اند. کارمندان صحي نتوانستند اين افراد را دوباره بهوش بياورند.

اميرالبحر هريس گفت او معتقد است که اين خودکشي ها توسط زندانيان پلان وانسجام داده شده است .وي گفت اين سه زنداين در عين سلول محبوس بودند و در اعتصابات غذايي از عين روش براي خود کشي استفاده کرده بودند.

يک نطاق قصر سفيد گفت رئيس جمهور بش مراتب نگراني جدي خود را درباره اين خود کشي ها ابراز داشته است .

مامورين گوانتانامو از سال ۲۰۰۲ يعني ازوقتيکه ايالات متحده به انتقال زندانيان به اين پايگاه آغاز کرده از ۴۱ واقعۀ خود کشي ناکام گزارش داده اند.

XS
SM
MD
LG